Særpreg, kultur, atmosfære ~~ Ska ~~ IVAREGGA SKA

~~ Uniqueness, culture, atmosphere ~~

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. I dette området er det lurt å dele seksjoner på siden din og legge til farge i designet ditt. Dobbelklikk på bildet for å endre bakgrunnbilde Den gjennomsiktige fargen kan også endres i "Instillinger" på toppen.

Klikk her for å legge til tittel

Klikk på denne teksten for å starte redigeringen. Dette området med flere elementer er fint til å vise frem en side av bedriften din eller en spesiell egenskap. Det burde være et signaturprodukt, et bilde av hele staben eller et bilde av deres fysiske posisjon. Dobbelklikk på bilde for å endre det.

10. juli 2022                                   9. juli 2022


'n bytur                                          fårførandest å fårjængæle,

æ ittæ læingær                              mæn att kjæm oss,

æi dagsræsæ                                 nestæ såmmår

8. juli 2022                                     7. juli 2022


dæin dagæn                                    'n fæ væra gla

dæ ittæ ræigna                                togæ får å gå

stræika arbæislysta                          ittæ ha gått                 

6. juli 2022

våpænlæusæ æ døm

klukkun såm rinjæ

å smørblommæin såm sjinn


våpenlause er dei

klokkene sin ringer

og smørblomane som skinn


5. juli 2022

da oss omsidær va klaræ

te å jæra'n innsats

tok dæ te å ræignæ


da vi omsider var klare 

til å gjera ein innsats

tok det til å regne

                                                                4. juli 2022


                        vatnæ ha væugga

                                                                                                     vatnet har vogga

                        julinatta vakæ                                                       

                                                                                                     julinatta vakar

                        villblommæin søv                                                

                                                                                                     villblomane søv
3. juli 2022


opp te flæræ                        opp til fleire

strå-milliardæræ                 strå-milliarderar

e Gatun på Tålljen               i Gata på Tolga2. juli 2022


firmaæ "Gjø å mæ klø"            firmaet "Gjø å mæ klø"

tæ på se oppdrag                    tek på seg oppdrag

Bill.mrk. "Vet hva vi gjør"         Bill.mrk. " Vi vet hva vi gjør"

1. juli 2022


mæ slingringsmonn                            med slingringsmon

fæill mangt                                         fell mangt

på plass                                              på plass        

30. juni 2022


gong på gong                            gong etter gong

slæppæ ræugæupa                    slepper raugaupa

frå se fangstn                            frå seg fangsten 

29. juni 2022

ingæn krav

glea æ

gul å grøn


ingen krav

gleda er

gul og grøn

28. juni 2022

yr æ blå, himmæln æ grå

oss vart våtæ

dæ ræign'ittæ mæ måtæ


yr er blå, himmelen er grå

vi vart våte

et regnar  ikkje med måte

27. juni 2022


mæ gaffæl å krafsæ                         med gaffel og krafse

fæ musklæin trening                        får musklane trening

å strømræigninga minkæ                 og strømregninga minkar

26. juni 2022


æi stor "pakkæ"                             ei stor pakke

har firæ små                                  har fire små

pluss æt lite bla                             pluss eit lite blad         

25. juni 2022


pass trøyng oss æu,                     pass treng vi og,

mæn e nyhætom                          men i nyheitene

æ oss ittæ                                    er vi ikkje

24. juni 2022


motoræin går                                  motorane går

traktor-josa                                    traktor-lysa

bli sankthansbål                             blir sankthansbål                           

23. juni 2022


slipstænsvalsen 

anno 

              2022                


støtt trivle                                    alltid triveleg          

å sjå att                                       å sjå att

kjøkænbæinkæn                       kjøkenbenken                     22.06.2022            21. juni 2022

  e fangae minæ                                                                                                                    i fanget mitt

bli vatn                                                                                                                               blir vatn

te sølv                                                                                                                                 til sølv 


20. juni 2022


kvil de e grase, du, Frøya             kvil deg i graset, du, Frøya

juni syng                                      juni syng

og dagæn æ go                            og dagen er god

19. juni 2022


mæ næbb, klø å væinje                 med nebb, klør og venger

æt oss duguL                                et vi dugurd             

på æi græn                                   på ei grein

18. juni 2022

å røræ ti

rørun ette'n Erna

ha jort Kristiansand te Kvikksand


å røre 

i røra etter Erna

har gjort Kristiansand til Kvikksand

17. juni 2022


takkæ me te'n 

bresprekk uppi Lom

mot æillæ milliardsprekkæin inni Oslo


takke meg til 

ein bre-sprekk oppi LOm

mot alle milliard-sprekkane i Oslo

16. juni 2022


ner strømprisn æ låg                  når strømprisen er låg

lad'oss batteria                           ladar vi batteria

ællærs sitt oss på jæLé               ellers sit vi på gjerdet

15. juni 2022


'n må vri å vændæ                      ein må vri og snu

på alt såm ittæ æ                       på alt som ikkje er 

e vatær å vinkæl                         i vater og vinkel

14. juni 2022


fårnøygd flyt e jænnom lufta    fornøgd flyt eg gjennom lufta

mæa tålvsjillingsoperan             medan tolvskillingsoperaen

hæustæ applæus                             haustar applaus

13. juni 2022


å høre alt                                       å høre alt

såm juni                                         som juni

har på hjærta                                  har på hjartet

12. juni 2022


     mangæ e Søgne                             mange i Søgne

vil ittæ såknæ åt Kristiansand    vil ikkje sokne til Kristiansand

  å songdøLæin syng såmmå          og songdølane syng same 

              strôfa                                            strofa         


11. juni 2022


å finnæ stigæn                                           å finne stien

ve høgsdagslæté                                      ved høgsdagsleite

ner hæiggæn blømæ                               når heggen blømer10. juni 2022


om rænta håppæ

å prisæin byksæ

æ såmmårn e væntæ


om renta hoppar 

og prisane byksar

er sumaren i vente

9. juni 2022


homLa susæ, mæn ittæ e,

bryjjæ du øl,

kæinn du brukæ me


humla susar, men ikkje eg

bryggjer du øl,

kan du bruka meg8. juni 2022                                                       7. juni 2022


kansje'n sku                                                  Ritz æin ask får 24,90

stikkæ hugu ni joLa                                       Coop, tu får 25

lite åftar?                                                       någå såm skurræ


kansje skulle ein                                           Ritz ein ask for 24,90

stikke hovudet nedi jorda                             Coop, to for 25

litt oftare?                                                     noko som skurrar6. juni 2022

mæ gohæt å tetru

møtæ oss

dagæn å de


med godheit og tiltru

møter vi

dagen og deg

5. juni 2022                                    4. juni 2022


æin lunnæ                     væt ittæ køm å kåfår

æin bæsæ                     mæn någå sje

tu arbæiæ mæ tre         oppå takje


ein lunnar                     veit ikkje kven og kvifor

ein beisar                      men noko skjer

to arbeider med tre       oppå taket

3. juni 2022                     2. juni 2022


signala                              ræigninga

frå SAS æ                          får æill ræigninga

SOS                                   sænd'oss åt sorn


signala                              regninga

frå SAS er                          for all regninga 

er SOS                               sender vi til sola
1. juni 2022

oss fæ du låv te å beundræ                                         oss får du lov til å beundre

bådæ                                                                             både 

natt å dag                                                                   natt og dag 

31. mai 2022

æi hånd såm vinkæ

så lité

å så my


ei hand som vinkar

så lite

og så mykje

30. mai 2022                               29. mai 2022


Hæsthovæn ha sagt sitt.              dæin læingstæ marsjn

Nå æ dæ tur'n min.                      bles vind                

Go dag, fårresten!                       ti mai du skjønne milde

                                                    

Hestehoven har sagt sitt.              den lengste marsjen 

Nå er det min tur.                         bles vinden

God dag, forresten!                      i mai du skjønne milde                                   28. mai 2022                             27. mai 2022


finst dæ æi rå                             ti skoga

mot får stuttæ  tankæ                e Gørmakærdala

tru?                                            æ dæ gådt å værra


finst det råd                                i skogen 

mot for stutte tankar                  i Gørmakerdalen

tru?                                             er det godt å vera


26. mai 2022                                25. mai 2022


glitræ, hastæ framåvær                 varmgrå kvæill

søkk å skuggæ-daLæ tømæst       på Bakkagatun skrik måkun

dæ æ ti får fårandring                   læuvæ kjæm


glitrer, hastar vidare                      varmgrå kveld

søkk og skugge-dalar blir tømt     på Bakkagata skrik måkene

det er tid for forandring                 lauvet kjem

24. mai 2022                                 23. mai 2022


ner oss hæing slik                          mairæign

på rækkjæ å ra                               gro-ti

bli du kansje gla?                           tråstn æ utæ ette sjorn


når vi heng slik                               mairegn

på rekkje og rad                             grotid

blir du kanskje glad?                      trosten er ute etter skjora

22.mai 2022                                                                                                             skogæn æ               skogen er 

                                                                                                                                    full                          full  

                                                                                                                                              tå åværraslælsæ            av overraskingar     

        

21. mai 2022                            20. mai 2022


du går så fort, mai                    vintærn å åvær

snogæn æ bortæ                      'n ny æin

kvil de hær, nå!                        bli fårberedt


du går så fort, mai                  vinteren er over

snøen er borte                        ein ny ein

kvil deg her, nå!                      blir førebudd

19. mai 2022                                18.mai 2022


dæ går an å rivæ                           dukkæ du ittæ opp att

'n fastgrodd tankje                        rimæle fort nå, album

opp mæ rotn                                 sænd'oss de på dressurkurs


det går an å rive                            dukke du ikkje opp att

ein fastgrodd tanke                       rimeleg fort nå, album

opp med roten                              seder vi deg på dressurkurs                              

17. mai 2022

E dag, 17. mai,

ska oss sjinnæ

om kapp mæ sorn.


I dag, 17. mai

skal vi skinne

om kapp med sola

16. mai 2022


Ô bli brukt såm juL-tre

Ittæ rart at grånna 

likæ å pyntæ se.


Ho blir brukt som juletre.

Ikkje rart at grana

liker å pynta seg.

15. mai 2022


fyræ ti åmna

snôgføynné ve hækka

sjôrin æ på't møte


fyrer i ovnen

snøfonner langs hekken

skjorene er på eit møte14. mai 2022                                   13. mai 2022


spør me                                            ittæ æillæ

om du går e stå                                har likæ ræint mjøl

e æ bådæ turr å rå                            ti påsså  


spør meg                                          ikkje alle

om du går i stå                                 har like reint mjøl

eg er både turr og rå                        i posen  

12. mai 2022                                11.mai 2022


ingor parfymæ æ                          æi slik

såm lufta                                      åværhæingandest faræ

tå bjørk                                         jær nåk varmin kål på


inga parfyme er                            ei slik 

som lufta                                      overhengande fare

av bjørk                                        gjer nok varmen slutt på                            

10.mai 2022


snart skæilla                                         snart skalla

mæn sjå nå;                                          men sjå nå;

gulæ krullo!                                          gule krøller!

9. mai 2022


gullkanta stônde                            gullkanta stunder

så nere                                           så nære

bådæ himmæla å jôrn                     både himmelen og jorda  

8. mai 2022


dæ æ åftæ                                                  det er ofte

at dæ sje någå                                            at det skjer noko

på himmæla                                               på himmelen

7. mai 2022


ner kræftæin                                             når kreftene

bli brukt                                                    blir brukt 

på fæl måte                                               på feil måte

6. mai 2022

da A-4 furua 

såg me

snudd ô e dørn


da A-4 furua 

såg meg

snudde ho i døra

'n litn by fårutta gatæ

ittæ hær,

mæn kår?


ein liten by forutan gate,

ikkje her,

men kvar ?

5.mai 2022

5. mai 2022

4.mai 2022

fysstæ møté

détté åræ

mæ linærlun


fyrste møtet

dette året 

med linerla

3.mai 2022

Coop

erter opp folk

med prisen på erter

2.mai 2022

kårpsmusikk

attåt

plistræ'n fuggæL


korpsmusikk

ein fugl

plistrar til 

1.mai 2022

ingæn innang

ôpé

hælæ døignæ


ingen inngang

opent

heile døgnet

30.april 2022

'n vart

sur

teslutt


han vart 

sur

til slutt

29.april 2022

å få væra                                               å vera

               tehørar                                                tilhørar 

                                                       åt æt slikt kor                                     til eit slik kor                                                          

Les mer

28.04.2022


vårn kom

såm

juLkvæilln på kjærringa
våren kom

som

julekvelden på kjerringa 

27.04.2022

får FrP 

slompa 2022 te å bli

Landbrukets år


for FrP

slumpa 2022 til å bli 

Landbrukets år

26.april 2022

vintærn luskæ

bak

husnævom


vinteren luskar 

bak

 husnovene

Les mer

25.april 2022

fela 

ha funne spellmæinn

alt stæmmæ


fela 

har funne spelmannen

alt stemmer

om du bli ne-stæmt                                                                                  om du blir nedstem

tå æill oppvaska                                                                                    av all oppvasken

               bli'n opp-stæmt tå å vaskæ ne?                                                                                   blir ein oppstemt av å vaske ned?                                                                                                                                     


dæ æ ettepå                                                                                                                                             det er etterpå

'n sjønnæ                                                                                                                                          ein forstår

kå'n sku ha jort                                                                                                                                                kva ein skulle ha gjort 


  23.april 


    2022

ittæ æillæ 

sætt pris på

alt e raskæ mæ me

ikkje alle

sett pris på

alt eg raskar med meg

21.04.2022

mæ takk frå'n Frøya å me

år sjiom, stavæin, snoga å skoga

får vintærn 2022


med takk frå Frøya og meg

til skiene, stavane, snøen og skogen

for vinteren 2022

20. april 2022

nå går dæ fort

te sæters - te sæters

dær soLa æildær går ne


nå går det fort

til sæters - til sæters

der sola aldri går ned 

19. april 2022

dæ va himmælsang

dæ va vår-blått

dæ va sistæ dagæn e påskun 2022


det var himmelsang

det var vår-blått

det var siste dagen i påska 2022

18. april 2022

april ha

væLsigna oss

mæ æi fin påskæ


april har

velsigna oss

med ei fin påske

17.april 2022

omkransa                                                           omkransa 

tå fjæill                                                         av fjell

fin aprilkvæill                        fin aprilkveld


                                                                                                     summæ dåggå                                          nokre dagar

                                                                                                            æ alt                                                        er alt  

                                                                                                         bærræ rot                                                berre rot 

16.april 2022 

15. april 2022 - langfredag

bådæ soLa                                                                                både sola

  å mænin                                                                                   og månen

va mæ                                                                                      var med

ittæ sjå ne på,                                                                                                                ikkje sjå ned på

mæn sjå                                                                                                                                  men sjå

kå't gåmmålt læuv kæinn klaræ                                                                    kva eit gamalt lauv kan klare

13. april 2022

du glømæ tå dæ du ittæ ser

hælvetæs jævælskap

isæn ônde snoga


du gløymer av det du ikkje ser

helvetes djevelskap

isen uner snøen 


12.april 2022

har du sko mæ værnæ-tå

by klurfurua de

opp te'n vårlé vals


har du sko med verne-tå

byr klur-furua deg 

opp til ein vårleg vals

11.april 2022

dæ æ ittæ bærræ trea

på samisk bety Skoganvarre

fjæillæ såm susæ


det er ikkje berre trea

på samisk betyr Skoganvarre

fjellet som suser 

10.april 2022

om du vil dæ hæill æi

summæ dågå

sætt du finaræ spor


om du vil det eller ikkje

nokre dagar

sett du finare spor

9.april 2022

ukstålg å frø æ tingæn

ner april

åfnæ kuffærtn mæ kæill vind


oksetalg og frø er tingen

når april

opnar kofferten med kald vind

8.april 2022

slangæ ti paradis

hæill hætæ omfamnælsæ

kansje båæ delæ


slanger i paradis 

eller heite omfavnelser

kanskje båe delar

7.april 2022

hær går

fru x

ner ô ska på butikkæn


her går 

fru x

når ho skal på butikken

6.april 2022

e va varm å kvit

vart silt uppi't spæinn mæ nommær på

så kom e hit


eg var varm og kvit

vart silt oppi eit spann med nummer på

så kom eg hit

5.april 2022

oss ligg å væntæ på tur

æ ittæ såm bjørka

ho har lett får å bli sur


vil ligg og ventar på tur 

er ikkje slik som bjørka

ho har lett for å bli sur

4.april 2022

sjin klabbæ

rådyr på joLom

snart slutt å krafsæ mæ klæuvom


skiene klabbar

rådyr på jordene

snart slutt å krafse med klauvene nå

3.april 2022

aprildagæn æ fylt mæ sang

himmæln æ grå

å tu sjôre sitt ittæ på skrå


aprildagen er fylt med sang

himmelen er grå

og to skjorer sitt ikkje på skrå


2. april 2022

e dag æ e klår, å har gådt mæ ti,

mæn bærræ vænt

'n dag e april æ e vårgrøn å stri


i dag er eg klar, og har godt med tid,

men berre vent

ein dag i april er eg vårgrøn og stri

1.april 2022

så ænkælt va dæ

stutt-visarn 'n time fram

å himmæln ser slik ut klukka 8 om kvæilln 


så enkelt var det 

stutt-visaren ein time fram

og himmelen ser slik ut klokka 8 om kvelden 

31.mars 2022              bildet er tatt 29.mars kl 11.28


vårn å vatnæ

bryt se fram

mars vinkæ e bakrutun

                                                                        bildet er tatt 29.mars kl 18.19

våren og vatnet 

bryt seg fram

mars vinkar gjennom bakruta 


30.mars 2022

æ't dåle fårbilde,

dæin såm brukæ andræ fålks utsjåna såm undærhåldning

burdæ be om ônnsjyldning


eit dårleg forbilde,

den som brukar utsjånaden til andre folk som underhaldning

burde be om unnskyldning

Vår historikk

Vi har nytt hvert øyeblikk underveis

29.mars 2022

freskæ fråspark

rullæ se ti nattfresk snog

så æ dæ inn på frokåst

Frøya-spor


friske fråspark

rulle seg i nattfrisk snø

så er det inn til frokost 

28.mars 2022

krigæn æ såm ondarta kræft

bit se fast å spre se

va e kvit va dæ ingæn såm såg me


krigen er som omdarta kreft

bit seg fast og sprer seg

var eg kvit var det ingen som såg meg

27.mars 2022

mangæ vil ittæ læjjæ se flatæ

dæ æ æi trøst

at døm likævæL jær dæ om natta


mange vil ikkje leggje seg flate

det er ei trøst

at dei likevel gjer det om natta

26.mars 2022            Frøya fyller 13 år i dag 

på Flat-Tron såg indærn Baral får se

framtias fysstæ Fredsuniversitet

'N dø e 1945


på Flat-Tron såg inderen Baral for seg 

framtidas fyrste Fredsuniversitet

Han døydde i 1945

25.mars 2022

dæ æ mær hæill'n skogkant å dyrka mark

klukka såm æ hær går baklæings

å æitt minutt æ 60 år


det er meir enn ein skogkant og dyrka mark

klokka som er her går baklengs

og eitt minutt er 60 år

24.mars 2022

Dæin såm ha nykjyln

åt jævælskapa.

Slæppæ'n uti't jôs'n ittæ tåLæ.


Den som hadde nøkkelen 

til jævelskapen.

Sleppe den ut,  i eit ljos den ikkje tåler

23.mars 2022

ner'n står e stampæ

ittæ kjæm tå flækka

fæ'n gå se'n tur


når ein står i stampe

ikkje kjem av flekken

får ein gå seg ein tur 

22.mars 2022


ô soLæ se, grånna,

såm mista tåppæn,

mæn ittæ viljanho solar seg, grana,

som mista toppen,

men ikkje viljen

21.mars 2022

Sylvi's salmæ

dæ måttæ te'n krig e Europa

taklist vart te gålvlist

omsårgsgenæ får nårsk landbruk va aktivert


Sylvi's salme

det måtte til ein krig i Europa

taklista vart til golvlist

omsorgs-genet for norsk landbruk var aktivert

20. mars 2022

vår'n by på'n

ny lyd

snog å is bli te vatn


våren byr på ein 

ny lyd

snø og is blir til vatn

19. mars 2022

ô kom på dagæn

29 år sia

'n Anders bror vart bortæ


ho kom på dagen

29 år sidan

Anders bror vart borte

                    18. mars 2022
itt'nå åt'n litn skrått      ikkje noko for ein liten skrott

kåkje                            korkje

hær hæill dær               her eller der

17.mars 2022

om'n va oligark hæill ha'n sjark

kunn 'n ti se'n tur

på himmælsjøa e går


om ein var ein oligark eller hadde ein sjark

kunne ein tatt seg ein tur

på himmelsjøen i går

16.mars 2022

e bles ne ti't vindkast e fjoL

slik æ e nå

utta tåpp å utta tå


eg bles ned i eit vindkast i fjor

slik er eg nå

utan topp og utan tå

15.mars 2022

mæningslæusæ krigæ

sjyin bræinn

dæ grøna sjifté æ nagla åt æt kårs

meiningslause krigar

skyene brenn

det grøne skiftet er nagla til ein kross

14.mars 2022

låv te å væra gla

ner språkæ sitt hyllings-dikt

va ti Språksnakk på P2 e går
lov til å vera glad

når hyllings-diktet til språket

var med i Språksnakk på P2 i går

13.mars 2022


lett å snu litn å blå

værræ ner'n æ størræ hæill såm så

mæn vatnæ æ vått får æillæ


lett å snu liten og blå

verre når ein er større enn som så

men vatnet er vått for alle


12. mars 2022

sy e hop att

mæ penæ sting

dæ såm æ sônn-rivi


sy i saman att

med pene sting

det som er rivi i sund  

11.mars 2022

hånda æ full

køynnæ gli mellom fingrom

dæ æ så-ti e Ukraina


hånda er full

kornet glir mellom fingrane

det er så-tid i Ukraina

10.mars 2022

hældig æ dæin

såm har æi klukkæ

mæ jænn-klang


heldig er den

som har ei klokke 

med gjenklang

9. mars                                                2022

rosablå himmæl

månin æ på

mars på sitt bæstæ, hær å nå


rosablå himmel

månen er på

mars på sitt beste, her og nå

​8.mars 2022

ingæn jylden skatt, kansje

ner du snyt de sjøl får'n ministærpåst

ve å snytæ på skatt'n


ingen gylden skatt, kanskje

når du snyt deg sjølv for ein minister-post

ved å snyte på skatten

 7.mars 2022

ha nåkk rotfæsté te

å væra e livæ

å sjå væLa på skrå


ha nok rot-feste til

å vera i live

å sjå verda på skrå


6.mars 2022

ô vart mangfåldig,

bjørka,

såm bøygdæ se


ho vart mangfoldig,

bjørka,

som bøygde seg

5.mars 2022

ner månin sjinn

å kvæilln ha pynta se mæ stjærno

æ dæ lett å bli fårælska


når månen skin

og kvelden har pynta seg med stjerner

er det lett å bli forelska

4.mars 2022

Rakett mæ kurs mot måna.

Snu, oss trøyng de hær!

"Landingsplass"? Du fæ besje!


Rakett med kurs mot månen.

Snu, vi treng deg her!

"Landingsplass"? Du får beskjed!

4.mars 2022

solsikkæfrø å sol

sjora flikkæ på ræræ

mars ha funne se sjøl


solsikkefrø og sol

skjora flikkar på reiret

mars har funne seg sjølv

3.mars 2022

slå grasæ

mjålkæ jæta

ystæ'n ost


slå graset 

mjølke geita

ysta ein ost 


2.mars 2022

du kæinn mistæ fôtfæsté

om fjæillæ du tru på

æ æi sjy


du kan miste fotfestet

om fjellet du trur på

er ei sky


1.mars 2022


dæ finst nåkk æt tre

såm lignæ

på livæ ditt


det finst nok eit tre

som liknar

på livet ditt28.februar 2022

dæ æ græit å ha æi tru

så læinje

dæ ittæ går ut åvær andræ


det er greit å ha ei tru

så lenge 

det ikkje går ut over andre