Særpreg, kultur, atmosfære ~~ Ska ~~ IVAREGGA SKA

~~ Uniqueness, culture, atmosphere ~~

16. mai 2022


Ô bli brukt såm juL-tre

Ittæ rart at grånna 

likæ å pyntæ se.


Ho blir brukt som juletre.

Ikkje rart at grana

liker å pynta seg.

15. mai 2022


fyræ ti åmna

snôgføynné ve hækka

sjôrin æ på't møte


fyrer i ovnen

snøfonner langs hekken

skjorene er på eit møte14. mai 2022                                   13. mai 2022


spør me                                            ittæ æillæ

om du går e stå                                har likæ ræint mjøl

e æ bådæ turr å rå                            ti påsså  


spør meg                                          ikkje alle

om du går i stå                                 har like reint mjøl

eg er både turr og rå                        i posen  

12. mai 2022                                11.mai 2022


ingor parfymæ æ                          æi slik

såm lufta                                      åværhæingandest faræ

tå bjørk                                         jær nåk varmin kål på


inga parfyme er                            ei slik 

som lufta                                      overhengande fare

av bjørk                                        gjer nok varmen slutt på                            

10.mai 2022


snart skæilla                                         snart skalla

mæn sjå nå;                                          men sjå nå;

gulæ krullo!                                          gule krøller!

9. mai 2022


gullkanta stônde                            gullkanta stunder

så nere                                           så nære

bådæ himmæla å jô                        både himmelen og jorda  

8. mai 2022


dæ æ åftæ                                                  det er ofte

at dæ sje någå                                            at det skjer noko

på himmæla                                               på himmelen

7. mai 2022


ner kræftæin                                             når kreftene

bli brukt                                                    blir brukt 

på fæl måte                                               på feil måte

6. mai 2022

da A-4 furua 

såg me

snudd ô e dørn


da A-4 furua 

såg meg

snudde ho i døra

'n litn by fårutta gatæ

ittæ hær,

mæn kår?


ein liten by forutan gate,

ikkje her,

men kvar ?

5.mai 2022

5. mai 2022

4.mai 2022

fysstæ møté

détté åræ

mæ linærlun


fyrste møtet

dette året 

med linerla

3.mai 2022

Coop

erter opp folk

med prisen på erter

2.mai 2022

kårpsmusikk

attåt

plistræ'n fuggæL


korpsmusikk

ein fugl

plistrar til 

1.mai 2022

ingæn innang

ôpé

hælæ døignæ


ingen inngang

opent

heile døgnet

30.april 2022

'n vart

sur

teslutt


han vart 

sur

til slutt

29.april 2022

å få væra                                               å vera

               tehørar                                                tilhørar 

                                                       åt æt slikt kor                                     til eit slik kor                                                          

Les mer

28.04.2022


vårn kom

såm

juLkvæilln på kjærringa
våren kom

som

julekvelden på kjerringa 

27.04.2022

får FrP 

slompa 2022 te å bli

Landbrukets år


for FrP

slumpa 2022 til å bli 

Landbrukets år

26.april 2022

vintærn luskæ

bak

husnævom


vinteren luskar 

bak

 husnovene

Les mer

25.april 2022

fela 

ha funne spellmæinn

alt stæmmæ


fela 

har funne spelmannen

alt stemmer

om du bli ne-stæmt                                                                                  om du blir nedstem

tå æill oppvaska                                                                                    av all oppvasken

               bli'n opp-stæmt tå å vaskæ ne?                                                                                   blir ein oppstemt av å vaske ned?                                                                                                                                     


dæ æ ettepå                                                                                                                                             det er etterpå

'n sjønnæ                                                                                                                                          ein forstår

kå'n sku ha jort                                                                                                                                                kva ein skulle ha gjort 


  23.april 


    2022

ittæ æillæ 

sætt pris på

alt e raskæ mæ me

ikkje alle

sett pris på

alt eg raskar med meg

21.04.2022

mæ takk frå'n Frøya å me

år sjiom, stavæin, snoga å skoga

får vintærn 2022


med takk frå Frøya og meg

til skiene, stavane, snøen og skogen

for vinteren 2022

20. april 2022

nå går dæ fort

te sæters - te sæters

dær soLa æildær går ne


nå går det fort

til sæters - til sæters

der sola aldri går ned 

19. april 2022

dæ va himmælsang

dæ va vår-blått

dæ va sistæ dagæn e påskun 2022


det var himmelsang

det var vår-blått

det var siste dagen i påska 2022

18. april 2022

april ha

væLsigna oss

mæ æi fin påskæ


april har

velsigna oss

med ei fin påske

17.april 2022

omkransa                                                           omkransa 

tå fjæill                                                         av fjell

fin aprilkvæill                        fin aprilkveld


                                                                                                     summæ dåggå                                          nokre dagar

                                                                                                            æ alt                                                        er alt  

                                                                                                         bærræ rot                                                berre rot 

16.april 2022 

15. april 2022 - langfredag

bådæ soLa                                                                                både sola

  å mænin                                                                                   og månen

va mæ                                                                                      var med

ittæ sjå ne på,                                                                                                                ikkje sjå ned på

mæn sjå                                                                                                                                  men sjå

kå't gåmmålt læuv kæinn klaræ                                                                    kva eit gamalt lauv kan klare

13. april 2022

du glømæ tå dæ du ittæ ser

hælvetæs jævælskap

isæn ônde snoga


du gløymer av det du ikkje ser

helvetes djevelskap

isen uner snøen 


12.april 2022

har du sko mæ værnæ-tå

by klurfurua de

opp te'n vårlé vals


har du sko med verne-tå

byr klur-furua deg 

opp til ein vårleg vals

11.april 2022

dæ æ ittæ bærræ trea

på samisk bety Skoganvarre

fjæillæ såm susæ


det er ikkje berre trea

på samisk betyr Skoganvarre

fjellet som suser 

10.april 2022

om du vil dæ hæill æi

summæ dågå

sætt du finaræ spor


om du vil det eller ikkje

nokre dagar

sett du finare spor

9.april 2022

ukstålg å frø æ tingæn

ner april

åfnæ kuffærtn mæ kæill vind


oksetalg og frø er tingen

når april

opnar kofferten med kald vind

8.april 2022

slangæ ti paradis

hæill hætæ omfamnælsæ

kansje båæ delæ


slanger i paradis 

eller heite omfavnelser

kanskje båe delar

7.april 2022

hær går

fru x

ner ô ska på butikkæn


her går 

fru x

når ho skal på butikken

6.april 2022

e va varm å kvit

vart silt uppi't spæinn mæ nommær på

så kom e hit


eg var varm og kvit

vart silt oppi eit spann med nummer på

så kom eg hit

5.april 2022

oss ligg å væntæ på tur

æ ittæ såm bjørka

ho har lett får å bli sur


vil ligg og ventar på tur 

er ikkje slik som bjørka

ho har lett for å bli sur

4.april 2022

sjin klabbæ

rådyr på joLom

snart slutt å krafsæ mæ klæuvom


skiene klabbar

rådyr på jordene

snart slutt å krafse med klauvene nå

3.april 2022

aprildagæn æ fylt mæ sang

himmæln æ grå

å tu sjôre sitt ittæ på skrå


aprildagen er fylt med sang

himmelen er grå

og to skjorer sitt ikkje på skrå


2. april 2022

e dag æ e klår, å har gådt mæ ti,

mæn bærræ vænt

'n dag e april æ e vårgrøn å stri


i dag er eg klar, og har godt med tid,

men berre vent

ein dag i april er eg vårgrøn og stri

1.april 2022

så ænkælt va dæ

stutt-visarn 'n time fram

å himmæln ser slik ut klukka 8 om kvæilln 


så enkelt var det 

stutt-visaren ein time fram

og himmelen ser slik ut klokka 8 om kvelden 

31.mars 2022              bildet er tatt 29.mars kl 11.28


vårn å vatnæ

bryt se fram

mars vinkæ e bakrutun

                                                                        bildet er tatt 29.mars kl 18.19

våren og vatnet 

bryt seg fram

mars vinkar gjennom bakruta 


30.mars 2022

æ't dåle fårbilde,

dæin såm brukæ andræ fålks utsjåna såm undærhåldning

burdæ be om ônnsjyldning


eit dårleg forbilde,

den som brukar utsjånaden til andre folk som underhaldning

burde be om unnskyldning

Vår historikk

Vi har nytt hvert øyeblikk underveis

29.mars 2022

freskæ fråspark

rullæ se ti nattfresk snog

så æ dæ inn på frokåst

Frøya-spor


friske fråspark

rulle seg i nattfrisk snø

så er det inn til frokost 

28.mars 2022

krigæn æ såm ondarta kræft

bit se fast å spre se

va e kvit va dæ ingæn såm såg me


krigen er som omdarta kreft

bit seg fast og sprer seg

var eg kvit var det ingen som såg meg

27.mars 2022

mangæ vil ittæ læjjæ se flatæ

dæ æ æi trøst

at døm likævæL jær dæ om natta


mange vil ikkje leggje seg flate

det er ei trøst

at dei likevel gjer det om natta

26.mars 2022            Frøya fyller 13 år i dag 

på Flat-Tron såg indærn Baral får se

framtias fysstæ Fredsuniversitet

'N dø e 1945


på Flat-Tron såg inderen Baral for seg 

framtidas fyrste Fredsuniversitet

Han døydde i 1945

25.mars 2022

dæ æ mær hæill'n skogkant å dyrka mark

klukka såm æ hær går baklæings

å æitt minutt æ 60 år


det er meir enn ein skogkant og dyrka mark

klokka som er her går baklengs

og eitt minutt er 60 år

24.mars 2022

Dæin såm ha nykjyln

åt jævælskapa.

Slæppæ'n uti't jôs'n ittæ tåLæ.


Den som hadde nøkkelen 

til jævelskapen.

Sleppe den ut,  i eit ljos den ikkje tåler

23.mars 2022

ner'n står e stampæ

ittæ kjæm tå flækka

fæ'n gå se'n tur


når ein står i stampe

ikkje kjem av flekken

får ein gå seg ein tur 

22.mars 2022


ô soLæ se, grånna,

såm mista tåppæn,

mæn ittæ viljanho solar seg, grana,

som mista toppen,

men ikkje viljen

21.mars 2022

Sylvi's salmæ

dæ måttæ te'n krig e Europa

taklist vart te gålvlist

omsårgsgenæ får nårsk landbruk va aktivert


Sylvi's salme

det måtte til ein krig i Europa

taklista vart til golvlist

omsorgs-genet for norsk landbruk var aktivert

20. mars 2022

vår'n by på'n

ny lyd

snog å is bli te vatn


våren byr på ein 

ny lyd

snø og is blir til vatn

19. mars 2022

ô kom på dagæn

29 år sia

'n Anders bror vart bortæ


ho kom på dagen

29 år sidan

Anders bror vart borte

                    18. mars 2022
itt'nå åt'n litn skrått      ikkje noko for ein liten skrott

kåkje                            korkje

hær hæill dær               her eller der

17.mars 2022

om'n va oligark hæill ha'n sjark

kunn 'n ti se'n tur

på himmælsjøa e går


om ein var ein oligark eller hadde ein sjark

kunne ein tatt seg ein tur

på himmelsjøen i går

16.mars 2022

e bles ne ti't vindkast e fjoL

slik æ e nå

utta tåpp å utta tå


eg bles ned i eit vindkast i fjor

slik er eg nå

utan topp og utan tå

15.mars 2022

mæningslæusæ krigæ

sjyin bræinn

dæ grøna sjifté æ nagla åt æt kårs

meiningslause krigar

skyene brenn

det grøne skiftet er nagla til ein kross

14.mars 2022

låv te å væra gla

ner språkæ sitt hyllings-dikt

va ti Språksnakk på P2 e går
lov til å vera glad

når hyllings-diktet til språket

var med i Språksnakk på P2 i går

13.mars 2022


lett å snu litn å blå

værræ ner'n æ størræ hæill såm så

mæn vatnæ æ vått får æillæ


lett å snu liten og blå

verre når ein er større enn som så

men vatnet er vått for alle


12. mars 2022

sy e hop att

mæ penæ sting

dæ såm æ sônn-rivi


sy i saman att

med pene sting

det som er rivi i sund  

11.mars 2022

hånda æ full

køynnæ gli mellom fingrom

dæ æ så-ti e Ukraina


hånda er full

kornet glir mellom fingrane

det er så-tid i Ukraina

10.mars 2022

hældig æ dæin

såm har æi klukkæ

mæ jænn-klang


heldig er den

som har ei klokke 

med gjenklang

9. mars                                                2022

rosablå himmæl

månin æ på

mars på sitt bæstæ, hær å nå


rosablå himmel

månen er på

mars på sitt beste, her og nå

​8.mars 2022

ingæn jylden skatt, kansje

ner du snyt de sjøl får'n ministærpåst

ve å snytæ på skatt'n


ingen gylden skatt, kanskje

når du snyt deg sjølv for ein minister-post

ved å snyte på skatten

 7.mars 2022

ha nåkk rotfæsté te

å væra e livæ

å sjå væLa på skrå


ha nok rot-feste til

å vera i live

å sjå verda på skrå


6.mars 2022

ô vart mangfåldig,

bjørka,

såm bøygdæ se


ho vart mangfoldig,

bjørka,

som bøygde seg

5.mars 2022

ner månin sjinn

å kvæilln ha pynta se mæ stjærno

æ dæ lett å bli fårælska


når månen skin

og kvelden har pynta seg med stjerner

er det lett å bli forelska

4.mars 2022

Rakett mæ kurs mot måna.

Snu, oss trøyng de hær!

"Landingsplass"? Du fæ besje!


Rakett med kurs mot månen.

Snu, vi treng deg her!

"Landingsplass"? Du får beskjed!

4.mars 2022

solsikkæfrø å sol

sjora flikkæ på ræræ

mars ha funne se sjøl


solsikkefrø og sol

skjora flikkar på reiret

mars har funne seg sjølv

3.mars 2022

slå grasæ

mjålkæ jæta

ystæ'n ost


slå graset 

mjølke geita

ysta ein ost 


2.mars 2022

du kæinn mistæ fôtfæsté

om fjæillæ du tru på

æ æi sjy


du kan miste fotfestet

om fjellet du trur på

er ei sky


1.mars 2022


dæ finst nåkk æt tre

såm lignæ

på livæ ditt


det finst nok eit tre

som liknar

på livet ditt28.februar 2022

dæ æ græit å ha æi tru

så læinje

dæ ittæ går ut åvær andræ


det er greit å ha ei tru

så lenge 

det ikkje går ut over andre

27.februar 2022


da februar-buss'n kryssa grænsa åt Ukraina

va dæ får sæint

å fårandræ ræsæ-rutada februar-bussen kryssa grensa til Ukraina

var det for seint

å forandre reise-ruta

26.februar 2022


stivna tåræ

vår'n æ e væntæ

jôsæ kjæm att


tårene har frose

våren er i vente

lyset kjem att25.februar 2022

  

   om'n Vladimir Putin æ på Tålljen

    æ dæ akutt mangæl på sak-kjyndæugæ

te å je'om smorning


om Vladimir Putin er på Tolga

er det akutt mangel på sakkyndige

til å gje han juling

Vårt siste blogginnlegg

24. februar 2022

om freds-fuglæin

kunn klaræ

å roæ ne krigshissaræin


om fredsfuglane 

var i stand til

å roe ned krigshissaraneVårt andre blogginnlegg

23.februar 2022

partipiskæn åt Ap

hæill fålkæavstæmminga

e dag kjæm svaræ


partipisken til Ap

eller folkeavstemminga

i dag kjem svaret

Vårt første blogginnlegg


                        7.nov. 2021

                       Tunt snog-lag.

                         Svinglattæ væje.

                         O Frøya trakka på't lite isflak.


                         Tunt lag med snø

                         Glatte vegar.

                         Frøya trakka på eit lite isflak.