Særpreg, kultur, atmosfære ~~ Ska ~~ IVAREGGA SKA

~~ Uniqueness, culture, atmosphere ~~

Det enkle er ofte det beste- kvifor ikkje ta med deg vener eller arbeidskollegaer på eit kaffeslabberas? "Når kaffen først kjem på bordet fram, da blir det prat på det harde" heiter det i Kaffevisa, som også

Kjerstina Øverland song.

Kjerstina har mange timar med arbeid bak seg i Stenfjøset. Vi må ordne til kaffeslabberaset, så bestill i god tid, helst 3 dagar før, men spør gjerne om du er seint ute og, verre svar enn at det ikkje let seg gjera får du ikkje.


Velkomen til kaffeslabberas!


If you are in the area with friends or colleagues, come for coffee-party! An old song from the district says that when the coffee is on the table, than the talk will go very easy! Kjerstina Øverland lived in Ivaregga in the first part of the last century, she is known for this song. She has many hours of work in Stenfjøset. We need some hours to prepare for the party, too, so be in good time, 3 days before. But ask anyhow, the worst answer is that it will not go.


Welcome to coffee-party!


Foto: Sindre Riise 2009

~~~~~~~~~ Ja takk til kaffeslabberas! ~~~~~~~~~

~~ Coffeparty, yes please! ~~